• Το Aquarium Soil Powder είναι ένα πλήρες υπόστρωμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άλλους τύπους υποστρώματος
  • Το μέγεθος των κόκκων ταιριάζει για φυτά παρασκηνίου
  • Το Aquarium Soil Powder εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη και τονώνει τα κόκκινα χρώματα

Το Aquarium Soil Powder είναι μία ενεργή στρώση πυθμένα που μειώνει την τιμή του pH και επηρεάζει ελαφρώς τη χημεία του νερού.
Σας συνιστούμε να αλλάξετε το 25-50% του νερού δύο φορές την εβδομάδα κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες μετά την εγκατάσταση του ενυδρείου.

Weight 3000 g