Τα hydro balls τοποθετούνται κάτω από το βασικό υπόστρωμα για να δημιουργηθεί ένα στρώμα αποστράγγισης μέσα στο τερράριο. Το νερό στραγγίζει από το κυρίως υπόστρωμα για να μην προκληθεί σάπισμα των ριζών των φυτών. Παρόλα αυτά η συγκέντρωση του νερού στα hydro balls βοηθάει να διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα υγρασίας μέσα στον χώρο.

Εξαιρετικό υπόστρωμα για ανάπτυξη ριζών ζωντανών φυτών.

Συσκευασία 1 κιλού ∼ 1,6 λίτρα.
Η ποσότητα αυτή είναι επαρκής για να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 2εκ σε ένα τερράριο με διαστάσεις βάσης 30×30εκ.

Weight 1000 g