Ταμπλέτες λίπανσης Tropica nutrition capsules

  • Οι κάψουλες περιέχουν τόσο άζωτο, φωσφόρο, σίδηρο όσο και μικροθρεπτικά συστατικά.
  • Τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται αργά καθώς τα φυτά τα χρειάζονται

Το άζωτο, ο φωσφόρος, ο σίδηρος και το μαγγάνιο, καθώς και όλα τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται από τις κάψουλες σε περίοδο 1-2 μηνών. Τοποθετήστε τις κάψουλες κοντά στις ρίζες μεγάλων μοναχικών φυτών και φυτών με ανθεκτικές ρίζες.

Weight 250 g