• Πλαστική
  • 4 θέσεων
  • Διατηρεί την τροφή καθαρή και στεγνή
  • Αφαιρούμενο καπάκι για καλύτερη τροφοδοσία
  • 450ml/23cm
Weight 200 g