Στομάχια κότας 250g

 

Ανθρώπινης κατανάλωσης, προέρχονται από το πτηνοτροφείο του Αμβροσιάδη.