Ρόδες για κλουβί μεταφοράς skudo

  • 2 μπροστινές ρόδες “τρελές” με φρένο
  • 2 πισινές ρόδες σταθερές
  • κατάλληλες για μοντέλα skudo#4 & skudo#5
Weight 1000 g