Πλατάρι κοτόπουλο περίπου 500g
Τιμή κιλού 1,40 €

Στο μισό κιλό υπάρχουν 3 λαιμοί.
Λαιμός κοτόπουλο με πλάτη

Ανθρώπινης κατανάλωσης, προέρχονται από το πτηνοτροφείο του Αμβροσιάδη.