Μπούτι κοτόπουλο περίπου 1kg
Τιμή κιλού 3,90 €

Στο κιλό υπάρχουν 3 μπούτια.

Ανθρώπινης κατανάλωσης, προέρχονται από το πτηνοτροφείο του Αμβροσιάδη.