Μπανιέρα για παπαγάλους

  • για parakeets και cockatiels
  • κρεμιέται μπροστά από την πόρτα του κλουβιού
  • ιδανικές διαστάσεις πόρτας 17x17cm
  • προϊόν trixie
Weight 1500 g