Λάμπα θέρμανσης basking spot λευκή 100W

  • ο σχεδιασμός του λαμπτήρα παρέχει υψηλή ένταση φωτός και θερμική ακτινοβολία
  • με UVA ακτινοβολία που υποστηρίζει τις φυσικές συνθήκες διαβίωσης
  • ιδανικός για τη δημιουργία απαραίτητων θερμών περιοχών στο terrarium
  • παρέχει μια βέλτιστη αναλογία υπεριώδους ακτινοβολίας UVA, φωτεινή ακτινοβολία και υπέρυθρη θέρμανση και είναι ιδανική σε συνδυασμό με UVB και νυχτερινούς λαμπτήρες
  • χάρη στο ειδικό στρώμα ανάκλασης στο εσωτερικό του λαμπτήρα, προσφέρει υψηλότερη ένταση φωτός και θερμικής ακτινοβολίας
  • για την επιλογή της λάμπας, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη όχι μόνο τον τύπο του λαμπτήρα, αλλά και τα είδη ζώων που πρόκειται να φροντιστούν και την απόσταση του ζώου από την πηγή της θερμικής ακτινοβολίας
  • Οι λαμπτήρες υπόκεινται σε κανονική περίοδο εγγύησης. Ωστόσο, δεν ισχύει για το σπάσιμο των φωτεινών ινών, το σπάσιμο του σωλήνα και τη διαρροή αερίου που οφείλεται σε  μη κανονική χρήση. Η τυπική διάρκεια ζωής είναι περίπου 6 μήνες

Συμβουλευτείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα και πίνακα.
Αναλόγως την απόσταση της λάμπας από το basking spot και τα Watt της λάμπας προκύπτει και άλλη υπολογιζόμενη θερμοκρασία.
Αναλόγως τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου και το πως είναι το set up θα υπάρχουν και αποκλίσεις.

Weight 250 g