Λάμπα θέρμανσης basking spot κόκκινη 100W

  • αυξάνει την εσωτερική θερμοκρασία του terrarium
  • το κόκκινο φως δεν επηρεάζει τον φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας
  • παράγει υπέρυθρη ακτινοβολία θερμότητας
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 24ωρη πηγή θερμότητας
  • ιδανική για νυχτερινή παρακολούθηση
  • δημιουργεί υπέρυθρη ακτινοβολία θερμότητας και είναι ιδανική σε συνδυασμό με λαμπτήρες φωτός και UVB και LED φως
  • το φωτεινό χρώμα επιτυγχάνεται μέσω του κόκκινου γυαλιού
  • για την επιλογή της λάμπας, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη όχι μόνο τον τύπο του λαμπτήρα, αλλά και τα είδη ζώων που πρόκειται να φροντιστούν και την απόσταση του ζώου από την πηγή της θερμικής ακτινοβολίας
  • οι λαμπτήρες υπόκεινται σε κανονική περίοδο εγγύησης. Ωστόσο, δεν ισχύει για το σπάσιμο των φωτεινών ινών, το σπάσιμο του σωλήνα και τη διαρροή αερίου που οφείλεται σε  μη κανονική χρήση. Η τυπική διάρκεια ζωής είναι περίπου 6 μήνες

Συμβουλευτείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα και πίνακα.
Αναλόγως την απόσταση της λάμπας από το basking spot και τα Watt της λάμπας προκύπτει και άλλη υπολογιζόμενη θερμοκρασία.
Αναλόγως τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου και το πως είναι το set up θα υπάρχουν και αποκλίσεις.

 

Buffalo skull 12.5 × 11.8 × 8 cm - Decorations - Spiderzone.lv - tarantula, their feeder and inventory online store

Weight 250 g