Κοκοφοίνικας – Χούμους 650g

  • ιδανικό υπόστρωμα για ταραντούλες, σκορπιούς και όλα τα ερπετά
  • δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος
  • αποστειρωμένο, απαλλαγμένο από μύκητες και μικρόβια
  • χωρίς προσθήκη λιπάσματος

  • από ανανεώσιμες πηγές
  • τελικό προϊόν 9 λίτρα
  • pH 5-6

Weight 800 g