Κλειδαριά terrarium

  • κατάλληλη για όλα τα terrarium της exoterra
  • με τριψήφιο συνδυασμό

Repti planet

Weight 100 g