Εξοπλισμός για Leopard Gecko

Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού  που είναι απαραίτητα για να φιλοξενηθεί μια εδαφόβια σαύρα όπως οι:

Leopard Gecko – Eublepharis macularius

Eublepharis turcmenicus-Turkmenistan eyelid gecko

 

Από εκεί και πέρα για τη στέγαση το πλέον κατάλληλο terrarium είναι το :

Terrarium από OSB με διαστάσεις 60x30x30

Weight 7900 g