Βαλβίδα αντεπιστροφής

  • προστατεύει την αεραντλία από την επιστροφή του νερού
  • κατάλληλη για όλες τις αντλίες αέρα
  • πλαστική
  • περιέχονται 2 τεμάχια
  • προϊόν trixie
Weight 100 g