Αρπαγέας σκύλου Μπόγιας ζώων

Αρπαγέας σύλληψης σκύλου με μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης
Πλαστική επικάλυψη στο συρματόσκοινο ώστε να μην τραυματίζεται το ζώο
Χειρισμός από απόσταση ασφαλείας
Ασφαλές για το χειρισμό παγιδευμένου ζώου

  • με μηχανισμό άμεσης απελευθέρωσης του ζώου
  • για ασφαλή χειρισμό χωρίς να τα τραυματίζουμε
  • ανοξείδωτο συρματόσχοινο με πλαστική, αντιτραυματική επικάλυψη
  • δύο αντιολισθητικές λαβές
  • κύριο σώμα από σωλήνα αλουμινίου
  • ελαφρύς και πολύ ανθεκτικός
  • μήκος 100cm

 

Weight 3000 g