Ακρίδες

Οι ακρίδες απευθύνονται στους μεγαλύτερους θηρευτές.
Πολύ καλή θρεπτική αξία, δίνει ποικιλία στην διατροφή του θηρευτή.

Η συσκευασία περιέχει 10 τεμάχια.