Αγαύης Πράσινο

  • τεχνητό φυτό με ρεαλιστική επεξεργασία
  • κατάλληλο για τερράρια όπου τα ζωντανά φυτά μπορεί να καταστραφούν ή να καταναλωθούν από τα ζώα.
  • εντελώς ακίνδυνο για τα ζώα
  • ύψος 18cm
Buffalo skull 12.5 × 11.8 × 8 cm - Decorations - Spiderzone.lv - tarantula, their feeder and inventory online store
Weight 150 g