Ε. Τι θα κάνω σε περίπτωση που πρέπει να ταξιδέψω με το κατοικίδιο μου και δεν μπορώ να έχω κατεψυγμένη τροφή μαζί μου;

Α. Η διατροφή BARF μπορεί να κρατηθεί κρύα με την βοήθεια ξηρού πάγου.