Ε. Μπορώ να ταΐσω BARF σε ένα σκύλο ο οποίος είναι αδύνατος/λιποβαρές κατοικίδιο

Ναι.
Σιτίστε το κατοικίδιο σας με την διατροφή BARF,η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως κάθε ισορροπημένη διατροφή πρέπει να παρέχει.
Μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα που θα δίνετε ανα ημέρα,βάση της σχετικής δραστηριότητας του κατοικιδίου σας σε σχέση με το βάρος του,δίνοντας του τις ποσότητες
που αναλογούν στο απαιτούμενο βάρος του.