Ε. Μπορώ να επανακαταψύξω μη χρησιμοποιημένα μέρη της δίαιτας BARF όταν αυτά ξεπαγώσουν;

Α. Όχι. Μην επαναψύχετε προιόντα της δίαιτας BARF όταν τα ξεπαγώσετε.
Το φαγητό θα αλλοιωθεί αν μείνει εκτός ψυγείου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.