Ε. Είναι το ωμό κρέας ασφαλές για το κατοικίδιο μου;

Α. Ναι. Οι σκύλοι είναι σχεδιασμένοι στο να καταναλώνουν ωμοφαγικές διατροφές. Διαθέτουν κοντότερες πεπτικές οδούς και τα γαστρικά υγρά του στομάχου τους είναι πολύ πιο όξινα σε σχέση με τα ανίστοιχα ενός ανθρώπου,κάτι που τους δίνει εύκολα την δυνατότητα να καταναλώσουν την διατροφή BARF και να ευδοκιμήσουν μέσω αυτής.