Ε. Για πόσο καιρό μπορώ να αποθηκεύσω την διατροφή BARF στην κατάψυξη μου;

Α. Για ένα χρόνο τουλάχιστον από την ημέρα που παρασκευάστηκε.