Χειρισμός ταραντούλας στα χέρια Lasidiora Parahybana

 

Handling and handling technique for the 3rd biggest tarantoula lasidiora parahybana
Χειρισμός και τεχνικές για την 3η μεγαλύτερη σε μέγεθος ταραντούλα, τη Lasidiora Parahybana