Στήσιμο και διακόσμηση Terrarium για εδαφόβιο ερπετό

Στήσιμο και διακόσμηση Terrarium για εδαφόβιο ερπετό

Σε ένα μικρό video 5 λεπτών μπορείτε να δείτε ότι χρειάζεστε για να στήσετε το ιδανικό terrarium για το εδαφόβιο φίδι ή σαύρα.

Μάθετε για την απαιτούμενη θέρμανση, υπόστρωμα, κρυψώνες και διακόσμηση.

Με το συγκεκριμένο set up μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα τα εδαφόβια φίδια
(άλλα εφ’ όρου ζωής και άλλα όσο είναι νεαρά) ενώ από σαύρες μπορούμε να φιλοξενήσουμε Leopard Gecko.