Σαύρες Bearded Dragons Basics & Feeding| Feeders Strs ep. 15

Σαύρες Bearded Dragons Basics & Feeding| Feeders Strs ep. 15

Ένας γρήγορος και απλός οδηγός για τις πιο pet σαύρες!
Τι χρειάζονται από θέρμανση και βιταμίνες?
Τι τρώνε?