Ζεόλιθος μεγέθη

Ένα video για το www.zeolithos-ellada.gr, www.isleofeco.gr και www.feeders.gr. Δείχνουμε τα διαθέσιμα μεγέθη ζεόλιθου που έχουμε και τις εφαρμογές τους. Για την γεωργία, την κτηνοτροφία, οικιακή χρήση, σωματική περιποίηση και κατοικίδια ζώα.