Διατήρηση και δημιουργία αποικίας Δροσόφιλων D.Hydei (video)

Ένα video που φτιάξαμε για  τα δροσόφιλα.
Όπου δείχνουμε τι κάνετε από τη στιγμή της παραλαβής της αποικίας από εμάς.
Περιλαμβάνει :
Δημιουργία αποικίας, τάισμα με δροσόφιλα και πότε φτιάχνουμε νέα αποικία